RRSO - czym tak naprawdę jest?

Jak obliczany jest wskaźnik RRSO? Kiedy warto z niego korzystać? Czy niższe RRSO zawsze oznacza tańszy kredyt? Sprawdź nasz tekst dotyczący RRSO.

Wskaźnik RRSO podany jest przy każdej ofercie kredytu. Często drobnym druczkiem, bo nie on ma stanowić zachętę do zaciągnięcia pożyczki, ale przykładowo atrakcyjne oprocentowanie nominalne bądź prowizja 0%. A on sam niekoniecznie wskazuje na to, że kuszące zero procent w reklamie, to najlepsza oferta na rynku.

Bez względu na to czy chcesz zaciągnąć kredyt gotówkowy czy hipoteczny w banku, SKOK-u czy w firmie pozabankowej, RRSO dostarczy wszystkich informacji na temat kosztów kredytu. A zatem, jeśli jeszcze nie wiesz jak rozszyfrować jego wartość, to najwyższa pora, by to zmienić. I świadomie wybierać najlepsze, najtańsze pożyczki. Bo pieniądze można lepiej wydać niż na spłatę kredytu.

Zgubne oprocentowanie

Większość klientów porównuje głównie oprocentowanie. Im niższe, tym bardziej atrakcyjny wydaje się być kredyt. A bank, ponieważ w kwestii oprocentowania ograniczony jest z jednej strony limitami ustawowymi, a z drugiej konkurencją, najczęściej obniża oprocentowanie, ale zarabia na czymś innym. Prowizja i płaty dodatkowe, takie jak za rozpatrzenie wniosku mogą sięgać kilkunastu procent. Jeśli spojrzymy na RRSO, to o kosztach kredytu dowiemy się znacznie więcej, już przy podejmowaniu decyzji, a nie dopiero w domu, przy przeliczaniu kosztów na kalkulatorze, po podpisaniu umowy. I choć świętym prawem konsumenta jest odstąpienie od kredytu w ciągu 14 dni, to pochłania to czas i nerwy.

Jeśli już, to zdecydowanie lepiej porównywać nie oprocentowanie, a wysokość miesięcznej raty. Wystarczy przeanalizować oferty kredytów w tej samej kwocie, z taką samą liczbą rat. Wówczas zdecydowanie łatwiej wybrać najtańszą ofertę.

RRSO - prosta definicja

Rozwinięcie skrótu RRSO, Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania, w zasadzie nie ułatwia zrozumienia, czym jest ten wskaźnik i na jakiej podstawie jest wyliczany. Najprościej mówiąc, RRSO zawiera wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu w banku, SKOK-u bądź instytucji pozabankowej. Przyjmuje wartość procentową całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Wskaźnik ujmuje:

 • oprocentowanie,
 • prowizję,
 • opłatę przygotowawczą,
 • opłatę za rozpatrzenie wniosku,
 • opłatę za obsługę kredytu w domu,
 • inne opłaty dodatkowe,
 • ubezpieczenie,
 • wartość pieniądza w czasie.

Poza ostatnim elementem, z pewnością, wszystkie pozostałe koszty okołokredytowe są dobrze znane. Ten ostatni składnik RRSO powoduje najczęściej niezrozumienie i dlatego większość nie korzysta z niego w trakcie porównywania ofert kredytowych.

Oprocentowanie a RRSO

Kredyt bez prowizji i opłat dodatkowych, gdzie jedynym kosztem jest oprocentowanie, powinien mieć RRSO takie samo jak oprocentowanie. A jednak tak nie jest. Bo zawsze będzie ono wyższe.

Przykładowo: zaciągając kredyt na 5 lat w kwocie 50 tys zł z oprocentowaniem nominalnym 10%, bez prowizji i żadnych dodatkowych opłat, oprocentowanie rzeczywiste wyniesie 10,47%.

Skąd ta różnica? Bierze się ona właśnie z uwzględniania przez RRSO wartości pieniądza w czasie, czyli okresu przez jaki klient dysponuje pożyczką. Oprocentowanie nominalne i rzeczywiste będą miały taką samą wartość tylko w jednej sytuacji. Jeśli klient zaciągnie pożyczkę bez żadnych innych kosztów, poza oprocentowaniem nominalnym, a spłaci ją w całości na koniec trwania umowy, czyli przykładowo po 12 miesiącach. Większość kredytów spłacanych jest w ratach miesięcznych, choć są wyjątki takie jak kredyt samochodowy typu 50/50 czy 3* 33.

Jeśli więc doradca w banku oferuje kredyt bez prowizji i dodatkowych opłat, gdzie jedynym kosztem jest oprocentowanie nominalne, to oprocentowanie rzeczywiste będzie wyższe, ale nie dużo, jak w podanym powyżej przykładzie.

Wartość pieniądza w czasie - czyli co?

Najprościej mówiąc jest to czas, w jakim klient banku, parabanku może korzystać z pożyczonej gotówki. Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa ujmuje więc nie tylko koszty kredytu ponoszone przez pożyczkobiorcę, ale również to, jak długo będzie on korzystał z pożyczonych pieniędzy. Najczęściej, biorąc za przykład standardowy kredyt, spłata zaczyna się już po miesiącu od zaciągnięcia pożyczki. Klient spłaca zazwyczaj w większym stopniu odsetki, a w mniejszym kapitał, ale to oznacza, że już nie ma pełnej puli pieniędzy, które pożyczył od banku. I tak z każdym miesiącem kwota ta się zmniejsza.

Ten czynnik czasowy ma bardzo duży wpływ na wysokość RRSO:

 • Im krótszy okres spłaty, tym wyższe RRSO
 • Im później oddajemy pieniądze (spłacamy kapitał), przykładowo cały kredyt oddany jednorazowo po roku, tym niższe RRSO

Poniżej, przykład jak kształtuje się RRSO przy tej samej kwocie kredytu, ale z różną ilością rat. Kwota kredytu 25 tys zł, oprocentowanie 8%, prowizja 5%, brak dodatkowych opłat, raty równe.

Okres spłaty

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania

36

12,15

48

11,24

60

10,69

Jak widać w powyższej tabeli, najniższe RRSO ma kredyt zaciągnięty na 60 miesięcy, a nie jest najtańszy. Bo im dłuższy okres spłaty, tym wyższe koszty.

RRSO służy do porównywania kredytów o tych samych parametrach kwotowych i czasowych. Nie należy się sugerować tym, że jego wartość spada wraz ze zwiększaniem się ilości rat. Bo w tym przypadku kluczowe znaczenie ma ostatni z wymienionych wcześniej czynników, czyli wartość pieniądza w czasie. Im dłużej pożyczkobiorca korzysta z pieniędzy banku, tym RRSO jest niższe, ale już sam kredyt i jego koszt nie.

RRSO nie sprzyja chwilówkom

Przy pożyczkach pozabankowych RRSO może nieco przerażać i odstraszać. Przyjmuje wartość od kilkuset do nawet kilku tysięcy procent. I w tym przypadku zgubny jest znów ten czynnik czasowy, brany do wyliczenia Rocznej Rzeczywistej Stopy Procentowej.

Im krócej klient dysponuje środkami z pożyczki, tym wyższe RRSO. A w przypadku chwilówek najczęściej całą kwotę musi oddać po miesiącu, a maksymalnie dwóch do trzech miesięcy. A zatem nie tylko koszty powodują, że chwilówki mają wysokie RRSO, ale również to, że klient pieniądze ma tylko na miesiąc.

Przyglądając się współczynnikowi RRSO pożyczek pozabankowych z dłuższym okresem spłaty, jest on już znacznie niższy niż miesięcznych chwilówek. A te drugie najczęściej są tańsze.

Przy chwilówkach RRSO nie jest miarodajnym wskaźnikiem, dlatego najprościej kierować się łączną kwotą do spłaty. Krótkoterminowe pożyczki zazwyczaj nie wiążą się z opłatami dodatkowymi, ich koszt to głównie oprocentowanie oraz prowizja, a w przypadku większości jedno bądź drugie.

RRSO przy pożyczkach pozabankowych na raty

Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem, nie tylko przy porównywaniu kredytów bankowych, ale również pożyczek pozabankowych. Szczególnie sprawdza się przy pożyczkach zaciąganych na okres 12 miesięcy i dłużej. Pożyczki pozabankowe na raty często obciążone są dodatkowymi kosztami, w postaci opłaty przygotowawczej, opłaty administracyjnej (może być doliczana do każdej raty) itd. A zatem RRSO jest najlepszym narzędziem przy poszukiwaniu najtańszej pożyczki pozabankowej na raty.

Różnice w kosztach pożyczek od instytucji pozabankowych są naprawdę duże. A bardzo często zdarza się, że samo oprocentowanie jest niskie, jednak wszystkie dodatkowe opłaty wpływają na ostatecznie wysoki koszt pożyczki.

Raty równe vs malejące - tańszy kredyt wyższe RRSO

Korzystając z Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania przy porównywaniu kredytów, nie tylko okres spłaty bywa mylący, ale również rodzaj rat. I tu niekoniecznie RRSO wskaże tańszą opcję. Żeby nie wyprowadziło Cię w pole, musisz wiedzieć jak porównywać kredyty z ratami stałymi i malejącymi.

Kredyt spłacany w ratach malejących najczęściej jest tańszy od kredytu z ratami równymi, ale RRSO mówi nam coś innego. Dlaczego? Na początek, żeby zrozumieć dlaczego tańszy kredyt ma wyższe RRSO, musimy wiedzieć czym są raty równe a czym malejące.

Z każdą ratą (stałą i malejącą) spłacasz:

 • Odsetki, czyli wynagrodzenie dla banku
 • Kapitał, czyli część pożyczonej kwoty

W przypadku rat równych, ich wysokość przez cały okres spłaty utrzymuje się na podobnym poziomie. Zależy to również oczywiście od stóp procentowych. Jeśli idą w górę, rata również i analogicznie, gdy spadają. W każdym razie ich wysokość jest zbliżona przez cały okres spłaty. W początkowym etapie spłaty przy ratach stałych, dłużnik spłaca:

 • Głównie odsetki
 • Mniejszą kwotę stanowi kapitał

Raty równe wyliczane są w prosty sposób, całkowita kwota kredytu dzielona jest przez liczbę miesięcy bądź lat.

Zaś w przypadku rat malejących, sytuacja wygląda inaczej. Kredytobiorca spłaca każdego miesiąca określoną część kapitału i odsetki od pozostałej kwoty. Przez cały okres część kapitałowa jest w tej samej wysokości, ale z każdym miesiącem zmniejsza się wysokość odsetek. Raty malejące w pierwszych miesiącach, latach (przy kredycie hipotecznym) są większym obciążeniem od rat stałych. Dlatego też nie jest łatwo dostać kredyt z ratami malejącymi, gdyż banki wymagają wyższej zdolności kredytowej niż przy ratach stałych.

Jak widać, przykładowy kredyt z ratą malejącą jest tańszy. A dodając do podanego przykładu prowizję 6% od udzielenia kredytu, RRSO w przypadku rat malejących będzie wynosiło 15,51 zaś przy ratach stałych 15,28.

Przykład na ratach malejących i równych pokazuje, że RRSO może wprowadzić w błąd, bo droższy kredyt może mieć niższe RRSO. Dlatego jeśli zastanawiamy się nad wyborem pomiędzy ratami równymi a malejącymi, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim ostateczny koszt kredytu.

Niższe RRSO przy droższym kredycie jest wynikiem różnic związanych z czasem, w jakim pożyczkobiorca dysponuje pieniędzmi. W ratach malejących szybciej spłacany jest kapitał, a zatem pieniądze krócej są w naszym władaniu, co przekłada się na wysokość oprocentowania rzeczywistego.

RRSO przy kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny związany jest z dodatkowymi opłatami, między innymi wyceną nieruchomości czy też dodatkowym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Wybór najtańszego kredytu hipotecznego na rynku, bez korzystania z oprocentowania rzeczywistego, jest jak loteria. Jest szansa, że trafisz właściwą ofertę, ale jest też opcja, że słono przepłacisz za kredyt.

Banki oferują promocyjne warunki, przykładowo kredyt hipoteczny bez prowizji czy niskie oprocentowanie, ale zarabiają na produktach dodatkowych. Warto poprosić doradcę o przeliczenie RRSO w kilku wariantach, przykładowo z ubezpieczeniem i bez (można je wykupić na własną rękę i zaoszczędzić).

Raty 0% - jakie RRSO?

Wielkopowierzchniowe sklepy bardzo często oferują sprzedaż ratalną. Czy jednak nie opłaca się bardziej złożyć wniosku w banku, a w sklepie zapłacić gotówką? Poza tym, przy sprzętach RTV i AGD często oferowane są polisy ubezpieczeniowe, które doradca proponuje wrzucić w kredyt. Łączny koszt takiej pożyczki może zwalić z nóg.

I w tym przypadku również z pomocą przychodzi oprocentowanie rzeczywiste. W sklepach często można spotkać się z ratami 0%. Reklamy krzyczą bez prowizji, odsetek itd. A więc ile powinno wynosić RRSO? Równe 0%! Jeśli jest inaczej, wówczas kredyt faktycznie może być bez prowizji i odsetek, ale naliczana jest opłata przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku bądź ubezpieczenie- a tych jest cały wachlarz.

Nie ma nic za darmo i każdy musi zarobić, a więc i sklep, i bank. Dlatego jeśli raty są faktycznie 0%, to koniecznie trzeba sprawdzić czy ten telewizor, pralka itd. są w rzeczywiście w dobrej cenie, bo może się okazać, że konkurencja sprzeda taniej, i to w kredycie.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to bardzo często są one oferowane, szczególnie w sklepach ze sprzętem RTV i AGD. Od przedłużonych gwarancji, przez polisy ubezpieczeniowe od nieszczęśliwych zdarzeń. Często też oferowane jest ubezpieczenie od utraty pracy. A to wszystko podnosi koszt kredytu, o czym informuje wysokie RRSO.

Decydując się na zakupy ratalne w sklepie, należy się wcześniej zorientować na jakich warunkach oferowany jest kredyt, pytając właśnie o RRSO. Bo może się okazać, że pożyczka choćby z banku, w którym mamy konto, będzie znacznie tańsza.

Dlaczego warto opierać się na RRSO?

Jeśli do tej pory jeszcze nie jesteś przekonany do RRSO, oto kilka ostatecznych powodów:

 • Póki co nie wymyślono nic bardziej miarodajnego niż RRSO do porównywania kredytów
 • Zawiera wszystkie koszty związane z zaciągnięciem pożyczki; banki, SKOK-i i parabanki są zobowiązane do informowania o wysokości RRSO przy każdym kredycie,
 • Szybko i łatwo, pamiętając o kilku zasadach, samodzielnie porównasz koszty kredytów
 • Po wysokości RRSO będziesz wiedzieć, czy pożyczka rzeczywiście się opłaca
 • Porównując oprocentowanie rzeczywiste i nominalne, będziesz wiedzieć czy faktycznie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów
 • RRSO skraca czas wyboru oferty, nie musisz porównywać wszystkich parametrów poszczególnych kredytów
 • Przydatny szczególnie we wstępnej selekcji ofert
 • Oglądając reklamę kredytu, wiesz czy faktycznie warto skorzystać z okazjI

Skoro było o zaletach i ułatwieniach w wyborze kredytu, na koniec musi być również przypomnienie słabych stron RRSO, a więc kiedy może nas zmylić:

 • Niemiarodajny przy chwilówkach, pożyczkach krótkoterminowych,
 • Im dłuższy okres spłaty, tym bardziej spada jego wartość (zakładając te same warunki kredytowe: kwotę, oprocentowanie, prowizję),
 • Porównując kredyty z ratą stałą i malejącą, RRSO faworyzuje droższy kredyt, a więc konieczne jest porównanie dodatkowych parametrów kredytu, szczególnie całkowitej kwoty do spłaty.

Pamiętając o tych trzech zasadach, RRSO jest dużym wsparciem przy wyborze najtańszego kredytu, bez względu na to czy poszukujemy pożyczki gotówkowej, kredytu na samochód czy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Co zyskujesz dzięki Solcredit?

Solcredit wymaga wypełnienia tylko jednej aplikacji, dzięki której aplikujesz do wielu pożyczkodawców i instytucji finansowych, które współzawodniczą ze sobą, aby zaoferować Ci pożyczkę z najlepszymi warunkami i najniższym RRSO.
Solcredit i jego partnerzy prezentują te informacje w przejrzysty sposób, dzięki czemu możesz z łatwością porównać i przekonać się, że oferta jest naprawdę najbardziej atrakcyjna. Aplikuj teraz i sprawdź najszybszy i najbardziej atrakcyjny system na rynku.