Polityka Prywatności

Polityka Prywatności obowiązująca od 14.08.2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Fiizy Poland SP. Z O.O, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00-876, WARSZAWA, POLSKA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000804600, NIP 5272907053 („Fiizy”, „ my “) przetwarza dane osobowe użytkowników („ ciebie “) w związku z korzystaniem z witryny https: //www.solcredit.pl/ (Witryna) i Usług oferowanych przez firmę Fiizy.

Jesteśmy administratorem danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych i odpowiadamy za ich przetwarzanie. Niniejsza Polityka Prywatności objaśnia w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą w niniejszej polityce należy rozumieć zgodnie z ich definicją w naszych Warunkach Świadczenia Usług oraz w RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), chyba że zostały zdefiniowane inaczej w niniejszej polityce.

Gromadzenie Twoich danych osobowych. Gromadzimy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • − udostępniasz nam swoje dane osobowe na Witrynie (np. tworząc Konto, wypełniając wniosek kredytowy lub w inny sposób na naszą prośbę);
 • − Twoje dane osobowe udostępnia nam wydawca, na którego witrynie udostępniasz swojej dane osobowe (np. wypełniając wniosek kredytowy);
 • − otrzymujemy Twoje dane osobowe od osób trzecich (np. z Twojego wyciągu z konta od Instator, o ile wyraziłeś/-aś na to zgodę, dane dotyczące odpowiedniości od Pożyczkodawcy, dane dotyczące tego, czy otrzymałeś/-aś pożyczkę od danego Pożyczkodawcy, Twoja historia kredytowa od BIK, BIG lub KRD);
 • − otrzymujemy Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych (np. z Twoich profili w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy LinkedIn);
 • − zgromadziliśmy Twoje dane osobowe w sposób automatyczny (np. informacje o Twoim ruchu na Witrynie i sposobie korzystania z niej pochodzące z aplikacji Hotjar). Zob. także naszą Politykę w zakresie cookies.

Przetwarzane dane osobowe oraz cel i podstawa prawna przetwarzania. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

Przetwarzanie na podstawie realizacji umowy pomiędzy nami. Ponieważ istotą naszych usług jest wybór Pożyczkodawcy (-ów), który(-rzy) na podstawie informacji o zasadach udzielania pożyczek otrzymanych od Pożyczkodawcy, ze źródeł wskazanych powyżej oraz na podstawie Twojego profilu utworzonego na ich podstawie (zob. też „Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie” poniżej), który udzieli Ci pożyczki, przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie w celu realizacji wiążącej nas Umowy. Obejmuje to znalezienie Pożyczkodawcy odpowiedniego dla Ciebie, za każdym razem zgodnie z Twoim wnioskiem, oraz wstępne wypełnienie wniosku kredytowego w przypadku kolejnych wniosków, a także poprawa Twojego profilu kredytowego i jego scoring, jeśli masz już Konto. Obejmuje to również wsparcie klienta oraz kontaktowanie się z Tobą w sprawach dotyczących Witryny i Usług. Obejmuje to także podejmowanie kroków przed zawarciem Umowy (np. weryfikację, na podstawie Twojego numeru identyfikacyjnego i adresu, czy zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usług jesteś uprawniony/-a do korzystania z naszych Usług). W celu uniknięcia wątpliwości, zachowujemy Twoje dane osobowe przetworzone w ramach świadczenia naszych Usług. W związku z powyższym, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • − dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, płeć, stan cywilny);
 • − dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres);
 • − dane dotyczące zatrudnienia (np. informacja o aktualnym pracodawcy, rodzaj stosunku zatrudnienia, data płatności wynagrodzenia, kwota wynagrodzenia);
 • − dane dotyczące wykształcenia (np. poziom wykształcenia);
 • − dane finansowe (np. przychody, koszty, konto bankowe, posiadanie samochodu);
 • − dane dotyczące kanałów komunikacji (np. e-mail, wiadomości przysyłane do nas)
 • − dane dotyczące logowania do Konta (np. Twoje hasło dostępu do obszaru obsługi klienta na naszej Witrynie);
 • − dane dotyczące korzystania z Witryny i Usług (np. Twoje interakcje z naszą Witryną, adres IP Twojego łącza internetowego);
 • − inne dane dotyczące pożyczki (np. cel pożyczki).

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przetwarzamy dane otrzymane dzięki temu, że korzystasz z Witryny i Usług (np. informacje dotyczące poruszania się po Witrynie i sposobach korzystania z niej) w celu poprawy doświadczenia użytkowników korzystających z Witryny i Usług, tak aby były bardziej intuicyjne. Podstawą prawną jest wówczas prawnie uzasadniony interes gospodarczy, aby doskonalić Witrynę i poprawiać doświadczenie użytkowników. Biorąc pod uwagę charakter danych i fakt, że korzystamy z danych w sposób zagregowany, Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Przetwarzamy również dane otrzymane dzięki temu, że korzystasz z Witryny i Usług (np. informacje dotyczące poruszania się po Witrynie i sposobach korzystania z niej) w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom przy korzystaniu z naszych usług (np. zapobieganie korzystaniu z Witryny i Usług przez roboty). Podstawą prawną jest wówczas prawnie uzasadniony interes gospodarczy, aby doskonalić Witrynę i poprawiać doświadczenie użytkowników. Biorąc pod uwagę charakter danych i fakt, że korzystamy z danych w sposób zagregowany, Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych praw (np. ustanowienie, realizacja i obrona roszczeń prawnych, windykacja). Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ochrony naszych praw i zapewnienia realizacji Umowy.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (zob. też „Twoje prawa” poniżej).

Przetwarzanie na podstawie zgody. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe za Twoją zgodą (np. dla celów marketingu bezpośredniego). Jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie klikając na link “unsubscribe” znajdujący się na końcu każdego e-maila i SMS. Należy zauważyć, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Prosimy bądź świadom, że jesteśmy rynkiem finansowania, który na bieżąco zapewnia wybór ofert finansowania na podstawie twojego profilu. Dlatego możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszych usług po wycofaniu zgody.

Przetwarzanie na podstawie naszych obowiązków prawnych. Możemy też przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakłada na nas prawo (np. gdy jesteśmy zobowiązani do udostępnienia danych osobowych władzom). Podstawą prawną jest wówczas przestrzeganie naszych obowiązków prawnych.

Nie przetwarzamy żadnych szczególnych rodzajów danych osobowych, danych osobowych dotyczących wykroczeń ani danych osobowych dzieci.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji i profilowania w następujący sposób:

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji w ramach naszych Usług. W oparciu o preferowane przez Ciebie warunki pożyczki i informacje osobowe udostępnione nam podczas zakładania Konta / wypełniania formularza wniosku kredytowego, informacji zebranych ze źródeł wymienionych powyżej oraz historii korzystania przez Ciebie z naszych Usług (np. czy i który Pożyczkodawca udzielił Ci pożyczki), opracowujemy Twój profil i/albo uzupełniamy Twój profil kredytowy i scoring nadany Twojemu Kontu. Porównujemy Twój profil z warunkami, które każdy z Pożyczkodawców ustanowił dla swoich klientów, i na postawie takiego porównania udostępniamy Ci informację o Pożyczkodawcy lub listę Pożyczkodawców, którzy prawdopodobnie będą skłonni zawrzeć z Tobą umowę pożyczki na wybranych wcześniej przez Ciebie warunkach. Nasz wynik opiera się na informacjach uzyskanych od Pożyczkodawców o warunkach ustanawianych przez nich dla klientów, a także na najlepszym oszacowaniu konkretnego Pożyczkodawcy na podstawie jego wcześniejszego postępowania. W wyniku przeprowadzonego porównania lista potencjalnych Pożyczkodawców może zawierać wielu, kilku, jednego lub żadnych Pożyczkodawców, w zależności od tego ilu Pożyczkobiorców, zgodnie z nasza najlepszą wiedzą, jest skłonnych udzielić pożyczki osobom o profilach podobnych do Twojego. Aby dowiedzieć się, na jakiej podstawie Pożyczkodawcy formułują swoje preferencje, zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych Pożyczkodawców.

Twój profil kredytowy i scoring przypisany do Twojego Konta będzie przez nas uzupełniany o informacje o Twoim późniejszym zachowaniu kredytowym na podstawie informacji uzyskanych o Tobie. Wyższy profil kredytowy i scoring umożliwia uzyskanie pożyczek od Pożyczkodawców oferujących lepsze warunki. Należy zauważyć, że w każdej chwili możesz usunąć swój profil kredytowy poprzez usunięcie swojego Konta.

Ponieważ opisane powyżej profilowanie stanowi istotę Usług świadczonych przez nas na rzecz klientów (w tym Tobie), jest ono niezbędne dla realizacji zawartej przez nas Umowy (zob. też Warunki Świadczenia Usług).

W wyniku profilowania możemy stwierdzić, że nie ma Pożyczkodawców, którzy byliby skłonni rozpocząć negocjacje poprzedzające podpisanie umowy z Tobą na warunkach wskazanych uprzednio przez Ciebie. Należy zauważyć, że w takim przypadku możesz zmienić warunki preferowanej pożyczki (np. zmniejszyć jej sumę), co może spowodować, że znajdziemy potencjalnego Pożyczkodawcę. Ponadto zawsze możesz zwrócić się do każdego z Pożyczkodawców bezpośrednio i złożyć wniosek o pożyczkę na preferowanych przez Ciebie warunkach. W związku z tym wyników przeprowadzonego przez nas profilowania nie można uznać za mające wpływ na Twoje interesy, w tym uniemożliwiające Ci uzyskanie pożyczki. Masz prawo do uzyskania ludzkiej interwencji, wyrażenia swojej opinii czy zakwestionowania takiej decyzji.

Profilowanie dla celów marketingowych.Wykorzystujemy także profile naszych Użytkowników aby przedstawić im oferty nasze i naszych partnerów, które potencjalnie mogą być interesujące dla danego Użytkownika. Aby dowiedzieć się, które oferty mogą być dla Ciebie interesujące, sporządzamy Twój profil na podstawie sposobu korzystania przez Ciebie z Witryny oraz danych osobowych (głównie wieku i płci). Należy zauważyć, że w przypadku takiego profilowania i marketingu prosimy o Twoją wyraźną zgodę. W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do takich celów przez swoje konto albo kontaktując się z nami.

Udostępnianie Twoich danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy istnieją po temu uzasadnione powody i gdy pozwalają nam na to przepisy prawa.

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie. Przetwarzając Twoje dane osobowe, korzystamy z usług skrupulatnie wybranych usługodawców (administratorów zajmujących się przetwarzaniem danych). Korzystamy z usług wyłącznie takich usługodawców, którzy zapewnią nam wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami i przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za ich działania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Korzystamy z usług następujących rodzajów administratorów zajmujących się przetwarzaniem danych: dostawców usług marketingowych przez e-mail, platform wysyłających wiadomości e-mail i SMS, analityków internetowych, dostawców usług hostingu danych, platform marketingowych mediów społecznościowych.

Pożyczkodawca wykorzysta dane osobowe wyłącznie w celu podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki (dotyczy to także możliwości przesłania przez nas lub pożyczkodawcę powiadomień na temat składania wniosku o pożyczkę i umowy pożyczki za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, powiadomień push lub innych kanałów).

Pożyczkodawca może jednak przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, jeśli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie. Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z pożyczkodawcą.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat administratorów zajmujących się przetwarzaniem danych (np. ich nazw i lokalizacji), skontaktuj się z nami korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.

Podmioty trzecie. W pewnych okolicznościach udostępniamy także Twoje dane osobowe osobom trzecim pełniącym funkcje niezależnych administratorów danych w zakresie Twoich danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie w przypadkach tutaj wymienionych, jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. kiedy mamy obowiązek udostępnienia danych osobowych władzom) lub za Twoją zgodą.

Fiizy Group. Musimy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do tej samej grupy z Fiizy w celu świadczenia Tobie usług (np. Fiizy OÜ, estońska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Estońskim rejestrze handlowym pod nr 12694462, z siedzibą w Toom-Kooli 1 , Tallinn, Estonia).

Świadczenie naszych Usług wiąże się z udostępnianiem Twoich danych osobowych Pożyczkodawcom w celu umożliwienia im podjęcia decyzji, czy mogą udzielić Ci pożyczki i zawarcia umowy pożyczki oraz innym naszym partnerom. Lista Pożyczkodawców i partnerów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, może ulegać zmianie. Aktualna lista jest dostępna tutaj. Celem i podstawą prawną do udostępniania tych informacji jest wykonanie Umowy zawartej pomiędzy nami oraz świadczenie przez nas Usług. Pożyczkodawca wykorzysta dane osobowe wyłącznie w celu podjęcia decyzji o przyznaniu Ci pożyczki. Tym niemniej, zwracamy uwagę, że po przekazaniu przez nas Twoich danych osobowych Pożyczkodawcy w celu podjęcia przez niego decyzji, czy może udzielić Ci pożyczki lub w celu zawarcia z Tobą umowy pożyczki, Pożyczkodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tych Pożyczkodawców. W przypadku podjęcia przez Pożyczkodawcę decyzji o nieprzyznaniu Ci pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie usunie lub zanonimizuje Twoje dane osobowe, chyba że będzie miał właściwe podstawy prawne do ich zachowania.

Dodatkowo, możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w związku z koniecznością ochrony naszych praw (np. kancelariom prawnym czy windykacyjnym). Podstawę prawną po temu stanowi przysługujące nam prawo do ochrony naszych uzasadnionych prawnie interesów i zapewnienia realizacji Umowy..

Ponadto, możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom trzecim w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych (np. wobec audytorów czy odpowiednich władz). Podstawą prawną takiego udostępnienia informacji jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych.

Przekazywanie danych osobowych poza UE.

Twoje informacje będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane w UE.

Ilekroć my lub podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapewniamy, że informacje są przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przekazywania Twoich danych osobowych poza UE (np. Nazwiska odbiorców i dokładną podstawę prawną takiego przekazania), skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Bezpieczeństwo. Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych, uwzględniając (i) aktualne przepisy, (ii) koszty wdrożenia, (iii) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (iv) Twoje ryzyko.

Przechowywanie danych. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu, w jakim zostały uzyskane, tak długo, jak jest to konieczne dla ochrony naszych praw lub tak długo, jak jest to konieczne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez szereg lat po zakończeniu naszej współpracy, jeżeli będzie to konieczne w celu dochodzenia naszych praw lub wywiązania się z obowiązek wynikającego z przepisów prawa. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w kilku różnych celach, zastosowanie będzie miał najdłuższy okres ich przechowywania, możliwy do zastosowania.

Dla przykładu, możemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń przez okres 10 lat od daty, kiedy roszczenie stało się wymagalne,
 • zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, możemy przechowywać dane niezbędne do rozliczeń prze 7 lat, licząc od końca roku obrotowego, w którym pozyskaliśmy dane, zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi Estonii
 • pliki cookies przez okres wskazany w Polityce Cookies.

Twoje prawa. W stopniu wymaganym na mocy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, posiadasz wszelkie prawa podmiotu danych w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawa te obejmują, co następuje:

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzyskanie kopii swoich danych osobowych,
 • poprawienie sprostowania danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • prawo przeniesienia danych osobowych,
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy oraz danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych.

Zwracamy uwagę, że Twoje prawa jako podmiotu danych nie są prawami absolutnymi i podlegają odpowiednim obowiązującym przepisom prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw, skontaktuj się z nami korzystając z podanych niżej danych kontaktowych. Możesz skorzystać z niektórych z tych praw (np. do przeglądu i aktualizacji swoich danych osobowych) po prostu logując się na swoje Konto.

Jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone, skontaktuj się z nami korzystając z podanych niżej danych kontaktowych. Masz dodatkowo prawo do złożenia skargi do polskiego organu zajmującego się ochroną danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych -https://uodo.gov.pl/pl).


Zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności w Witrynie i wskażemy na górze tej strony datę ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności. Zmieniona wersja zacznie obowiązywać, gdy ją opublikujemy. Rozumiesz i zgadzasz się, że dalsze korzystanie z Usług lub Witriny po zmianie Polityki Prywatności oznacza ich akceptację w nowym brzmieniu.

Kontakt. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chciałbyś skorzystać ze swoich praw jako podmiot danych, skontaktuj się z nami korzystając z podanych niżej danych kontaktowych: support-pl@fiizy.com.

Polityka Prywatności obowiązująca od 14.08.2020 r.