Szybka pożyczka

Online i natychmiast 100 - 5000 zł

arrow icon
Zaczynajmy!

Solcredit pomaga znaleźć najlepsze oferty kredytowe od większości pożyczkodawców na rynku, z możliwością spłaty od 91 do 120 dni, maksymalne RRSO wynosi 485,25%. Na przykład, w przypadku pożyczki w wysokości 2000zł na spłatę w ciągu 120 dni, opłaty będą miały wysokość 104,30 zł, całkowita płatność wyniesie 2104,30 zł; RRSO 27,80%. Solcredit nigdy nie naliczy opłaty za korzystanie z naszych usług. Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Zawsze otrzymasz pełną i precyzyjną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych kosztach przed zawarciem umowy o pożyczkę. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2024 r. Wielu naszych partnerów oferuje mikropożyczki 0%. Po więcej szczegółów prosimy zapoznać się ze szczegółami oferty.

Pożyczki

Kiedy umowa pożyczki online jest nieważna lub się przedawnia?

Pożyczając pieniądze, także przez Internet, zawiera się umowę. Jedną z jej stron jest pożyczkodawca udzielający środków finansowych, a drugą pożyczkobiorca, który uzyskuje środki finansowe i zobowiązuje się do ich zwrócenia, wraz z odsetkami w terminie ustalonym w umowie. Czy i kiedy jednak umowa pożyczki może być nieważna i czy pożyczka może się przedawnić?

Kiedy pożyczka może się przedawnić?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że każdy przypadek jest inny. Chcąc więc stwierdzić, czy dana pożyczka jest nieważna, czy też uległa przedawnieniu, konieczna okazać się może konsultacja z prawnikiem. Warto jednak zdawać sobie sprawę, z ogólnych zasad dotyczących tego, w jakich sytuacjach może okazać się nieważna lub przedawniona.

Przedawnienie pożyczki oznacza, że pożyczkodawca nie ma dalszej możliwości wyegzekwowania zwrotu zobowiązania. Inaczej mówiąc, w takim przypadku pożyczkobiorca nie jest dalej zobowiązany do spłacenia swojego zadłużenia.

W przypadku pożyczek online zaciąganych od firm pożyczkowych, takich jak chwilówki, termin przedawnienia wynosi na ogół 3 lata. Termin ten liczony jest od daty, w której pożyczka powinna być spłacona, a nie o od terminu zaciągnięcia pożyczki. Oznacza to więc, że w przypadku pożyczek ratalnych, termin przedawnienia jest liczony osobno dla każdej raty. Data przedawnienia jest zaś dłuższa w przypadku pożyczania od osób fizycznych i może wtedy wynosić 10 lat.

Kiedy więc pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki w terminie zapisanym w umowie, to pożyczkobiorca przez kilka lat może starć się wyegzekwować spłatę zobowiązania wraz z odsetkami np. poprzez komornika. Pożyczkobiorca może więc zostać wezwany także do zapłaty dodatkowych kosztów, np. tych związanych właśnie z postępowaniem komorniczym.

Zwlekanie z uregulowaniem zobowiązania i czekanie na przedawnienie terminu roszczeń, może się więc zakończyć utratą części, a nawet całego posiadanego majątku. Co więcej, przeterminowane zadłużenie jest odnotowane w katalogach dłużników, takich jak KRD, czy też BIK, co może na wiele lat utrudnić lub uniemożliwić szansę na zaciągnięcie kolejnej pożyczki.

Dlatego też najważniejsze jest to, aby pożyczać środki świadomie, czyli upewnić się, że będzie się w stanie terminowo spłacić zobowiązanie. Przed zawarciem umowy pożyczki należy też ją dokładnie przeczytać. Jeśli zaś ma się problem z ich spłatą, to należy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą, celem rozwiązania problemu, np. skorzystania z pożyczki refinansującej.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Umowa pożyczki, w przypadku korzystania z usług instytucji pożyczkowych jest zwarta na piśmie, dzięki czemu obje strony dokładnie wiedzą, na jakie warunki się zgadzają. Jeśli dojedzie do zawarcia umowy pożyczki, np. drogą online, a wszystkie zapisy w umowie są zgodne, z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, to umowa pożyczki jest ważna, a wszystkie zobowiązania z nią związane, powinny być respektowane.

Przynajmniej w teorii okazać się może, że zapisy danej umowy są niezgodne z obowiązującym prawodawstwem, np. z tzw. ustawą antylichwiarską. Wtedy to mogą istnieć podstawy, by przynajmniej część danej umowy uznać za nieważną. Takie przypadki, praktycznie jednak nie występują, a ustalenie tego, czy dana umowa jest nieważna wymaga konsultacji z prawnikiem. Najbezpieczniej jest więc pożyczać od rzetelnych firm pożyczkowych i dokładnie czytać umowę przed zawarciem, a wtedy to ryzyko zawarcie umowy niezgodnej z prawem jest zminimalizowane praktycznie do zera.

Czym jest odstąpienie do umowy pożyczki?

Warto pamiętać o możliwości skorzystania z tzw. odstąpienia od umowy pożyczki, na co ma się 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wiąże się jednak z żadnymi dodatkowymi opłatami, czy też prowizjami. W takim przypadku naturalnie należy jednak zwrócić uzyskane środki, wraz z odsetkami za okres, w którym było się ich posiadaczami.

Odstąpienie od umowy pożyczki musi mieć formę pisemną i dotrzeć do pożyczkodawcy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Wzór takiego pisma powinien być udostępniony przez danego pożyczkodawcę, np. na jego stronie internetowej. Należy więc go uzupełnić, podpisać i dostarczyć, np. poprzez wysłanie listu poleconego z potwierdzaniem odbioru.

Skorzystanie z odstąpienia może być korzystne, kiedy np. pożyczkę zaciągnęło się w sposób nieprzemyślany, pod wpływem emocji. Zdecydowanie lepiej jest jednak pamiętać, o tym, żeby pożyczać w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

Pamiętaj, aby pożyczać świadomie

Warto być w pełni świadomym swoich praw i obowiązków, tym bardziej że życie potrafi być nieprzewidywalne, a wiedza dotycząca przedawnienia, nieważności, czy też możliwości odstąpienia od umowy może okazać się przydatna. W niektórych przypadkach konieczna może się jednak specjalistyczna porada prawna.

Zdecydowanie najlepiej jest więc unikać problemowych sytuacji i pożyczać z zachowaniem rozsądku. Każdą pożyczkę należy bowiem zaciągać rozsądnie, z rzetelnego źródła i po dokładnym przeczytaniu umowy pożyczki.

Szybka pożyczka

Online i natychmiast 100 - 5000 zł

arrow icon
Zaczynajmy!

Solcredit pomaga znaleźć najlepsze oferty kredytowe od większości pożyczkodawców na rynku, z możliwością spłaty od 91 do 120 dni, maksymalne RRSO wynosi 485,25%. Na przykład, w przypadku pożyczki w wysokości 2000zł na spłatę w ciągu 120 dni, opłaty będą miały wysokość 104,30 zł, całkowita płatność wyniesie 2104,30 zł; RRSO 27,80%. Solcredit nigdy nie naliczy opłaty za korzystanie z naszych usług. Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Zawsze otrzymasz pełną i precyzyjną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych kosztach przed zawarciem umowy o pożyczkę. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2024 r. Wielu naszych partnerów oferuje mikropożyczki 0%. Po więcej szczegółów prosimy zapoznać się ze szczegółami oferty.

Zdecydowana większość ludzi uwielbia okres Świąt Bożego Narodzenia. Są to najbardziej rodzinne i magiczne dni w całym roku. Jednocześnie wielu z nas przywykło do tego, że Święta powinny być dopięte na ostatni guzik. Wigilijny stół powinien być suto zastawiony, prezenty pod choinką pięknie przyozdobi... więcej
Nadchodzi Black Friday! Black Friday, czy też Czarny Piątek, nadchodzi wielkimi krokami. Z całą pewnością, praktycznie każdy wie, co to za dzień. Dla mniej wtajemniczonych warto jednak przypomnieć, że Black Friday wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i przypada w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynieni... więcej